Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
3079Misc. III/24Spor Jany Kateřiny Odkolkové z Újezdce, rozené Lvové z Prožanku, s Kryštofem Ludvíkem Dubkým z Třebomyslic o dluh 80 zl. - mj. opis dluhopisu z roku 1714 vydaného Dubským pro Arnolda Leopolda Odkolka z Újezdce (1725), opis zplnomocnění (charta binca) vydaného roku 1716 Leopoldem Antonínem Odkolkem, synem Arnolda Odkolka, pro matku Janu Kateřinu k vymáhání dluhu (1725), prohlášení Leopolda Antonína Odkolka o nezaplacení dluhu (1723), pověření Jana Josefa Bartonidese z Tyranu o zprostředkování dohody mezi stranami (1725);karton199