Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
3099Misc. V/42Žaloba měšťana Františka Jana Thilla ze Znojma, zastupovaného advokátem Janem Ondřejem Richtrem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic a Marii Josefu roz. z Kaisersheimu, manželku Maxmiliána, o dluh 334 zl. za víno - mj. dlužní charta bianka (1758), vyjádření olomoucké kapituly k případu (1761), likvidace dluhu (1761-1763), rozhodnutí (1766);1758 - 1766karton202