Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
3086Misc. III/31Spor vdovy Josefy Dubské z Třebomyslic, rozené z Bubna, se synem Janem Karlem o dluh 4 000 zl. - mj. ověřené opisy privilégií Zdeňka Bohuslava Dubského z let 1729 a 1736, kterými připisuje manželce věno na lenním statku Biskupice (1752);1752karton199
3088Misc. III/33Spor vdovy Josefy Dubské z Třebomyslic, rozené z Bubna, se synem Janem Karlem o vyplacení vdovského věna ve výši 3 000 zl. - mj. ověřené opisy privilégií manžela Zdeňka Bohuslava Dubského;1750 - 1753karton199