Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
3117Misc. V/60Žaloba soukeníka Jana Leopolda Ceplichala z Třebíče, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Ranglem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluhy 59 a 90 zl. - mj. plné moci Ceplichala pro advokáta (1761), dlužní úpisy (1761), žaloby (1761), rozhodnutí (1762-1763);1761 - 1763karton203