Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
3142Misc.VIII/85Žaloba olomoucké dómské kapituly, zastupované advokátem Josefem Schirmeissenem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 400 zl. - mj. žaloba (1762), zplnomocnění advokáta (1765), rozhodnutí (1766);1762 - 1766karton205