Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
3148Misc.VIII/91Složení kupní ceny Adamem Ignácem z Bercholdu za lenní statek Biskupice a likvidace dluhů bratrů Jana Karla a Maxmiliána Dubských z Třebomyslic váznoucích na léně - mj. identifikace a vyčíslení dluhů (1762), spor Berchtolda s Dubskými o anulaci kupní smlouvy na lenní statek (1763), spory a jednání kolem umoření dluhů Dubských (1764-1765);1762 - 1765karton206