Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
3179Misc. X/122Spor faráře v Biskupicích Josefa Antonína Sedláčka s držitelem lenního statku Františkem Pillerem z Pillersdorfu o farářovo právo na čižbu v lese Volešek, na rybolov v potoce v trati od mostu po Prachovnu a na dovoz piva pro osobní farářovu potřebu - mj. žaloba (1776), důkazní řízení a svědecké výpovědi (1777-1778), sumární výtah (Sumarische Extract) ze sporu (1779), uzavření sporu za Sedláčkova nástupce Jana Josefa Janoty (1780);1776 - 1780karton208