Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
3180Misc. X/123Spor Šebestiána Küblinga, zastupovaného advokátem Ignácem Josefem Rangelem, s držitelem lenního statku Františkem Pillerem z Pillersdorfu o pohledávku 6 000 zl. - mj. dlužní úpis (1775), opisy dektretů na hypotéku 6 000 zl. pro Pillera z let 1771 a 1772 (1776), žaloba a její stažení (1779);karton208