Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
3185Misc. XI/128Spor držitele lenního statku Biskupice Františka Pillera z Pillersdorfu s farářem v Biskupicích Janem Janotou o vlastnictví budovy kaplana, postavené kolem roku 1734 na lenním pozemku - mj. kopie z jednání a rozhodnutí moravského gubernia o potvrzující právo faráře užívat kaplanky (1790-1793), námitky Pillera, dobrozdání biskupických sousedů o vrchnostenském původu budovy a následné soudní řízení (1795-1797), závěrečný protokol lenní separační komise pro porovnání lenního a alodního majetku schválený arcibiskupem (1797);karton209