Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
3193Misc. XII/136Žádost Antonína Pillera z Pillersdorfu o nový soudní odhad lenního statku Biskupice za účelem stanovení odstupného pro bratry, spoludržitele statku - mj. jednání o sestavení komise, odhadní protokol, soupisy polností, roboty, činží na statku, popis vrchnostenských budov, klasifikace a odhad lesů;1823karton209