Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2849Q-I-d-2/5Rozhodnutí z roku 1644 vydané biskupem Leopoldem Vilémem na žádost dvorního rady Matyáše z Wertema, kterým biskup stanovuje, že v případě Matyášova úmrtí bez mužských potomků, připadnou léna Biskupice a Újezd jeho příbuzným, strýci Janu Mariovi a jeho synu Matyáši z Wertema;1652karton187