Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2875Q-I-d-8/1Komisionelní šetření a narovnání mezi bratry Janem Karlem a Maxmiliánem Dubskými z Třebomyslic, spolumajiteli lenního statku Biskupice, a nájemcem statku Janem Václavem Slovákem a ve věci pádu ovcí a jiných škod, vzniklých na statku za působení Slováka;1758karton188
2876Q-I-d-8/2Vyzvání bratrů Dubských z Třebomyslic Jana Karla a Maxmiliána k přijetí investitury na lenní statek Biskupice, vydané lenní kanceláří, a plná moc bratrů pro Františka Josefa Bartonidese z Tiranu ke složení homagia a přijetí investitury v jejich zastoupení;1759karton188
2959Hom. I/11Obnovení lenní přísahy a investitury (vasallagium) bratry Dubskými z Třebomyslic Janem Karlem a Maxmiliánem na lenní statek Biskupice - mj. žádost bratrů o dispens ze složení přísahy a jejich zastoupení Františkem Josefem Bartonidesem z Tiranu;1759karton191