Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2892Q-I-d-11/4Prohlášení lenní kanceláře, že František Piller z Pillersdorfu složil před biskupem Colloredo-Waldsee lenní slib a obnovil investituru na lenní statek Biskupice;1779karton188
2899Q-I-d-13/1Narovnání učiněné v souvislosti se separací lenního a alodního majetku po úmrtí Františka Pillera z Pillersdorfu a uzavírající Pillerův spor s farářem v Biskupicích Janem Janotou o činžovní dům; 1797karton188
2901Q-I-d-13/3Výsledný stav hospodářského majetku (fundus instructus) na lenním statku Biskupice v roce 1798 po úmrtí Františka Pillera z Pillersdorfu († 1797), potvrzený arcibiskupem Colloredo-Waldsee;1799karton188
2972Alien. I/3Prodej nemovitostí Františkem Pillerem z Pillersdorfu († 1797) a jeho synem Františkem Xaverem st. na lenním statku Biskupice - mj. žádost Jana Holbovského o potvrzení kupní smlouvy na hostinec (1797), intervence kováře Ondřeje Maatze z Vevčic na panství Jevišovice ve věci koupě kovárny od Jana Wurgla (1797), finanční nesrovnalosti zjištěné po smrti Františka Pillera (1798), žádost Františka Xavera st. o povolení k prodeji dominikálních chalupnických usedlostí (1800);1797 - 1800karton192
3181Misc. XI/124Projednání pozůstalosti po zemřelé Konstancii, první manželce Františka Pillera z Pillersdorfu, rozené z Germetten († 1780) - mj. oznámení úmrtí (1780), pozůstalostní řízení (1780, 1782-1783, 1788-1789);1780 - 1789karton208
3182Misc. XI/125Úmrtí Marie Antonie roz. Bartonidesové z Tiranu († 1782), druhé manželky Františka Pillera z Pillersdorfu, a následný Pillersdorfův spor s lenním hofrychtéřem Leopoldem z Lamberga o kompetenci krajského úřadu ve Znojmě vyhlásit na lenním statku Biskupice v souvislosti s pozůstalostním řízením uzávěru majetku a zasahovat tak do arcibiskupské lenní jurisdikce - mj. oznámení o úmrtí (1782), Pillersdorfův situační rozklad pro olomouckou kapitulu (1782), vyjádření olomoucké kapituly (1783), dekret arcibiskupa Colloredo-Waldsee (1783);1782 - 1783karton208
3183Misc. XI/126Úmrtí Amálie rozené z Gröllern († 1783), třetí manželky Františka Pillera z Pillersdorfu, a následný Pillersdorfův spor s lenním hofrychtéřem Leopoldem z Lamberga z důvodu neoznámení manželčina úmrtí hofrychtéřskému úřadu a pro opětné porušení arcibiskupské lenní jurisdikce krajským úřadem ve Znojmě vyhlášením majetkové uzavěry na lenním statku Biskupice v souvislosti s pozůstalostním řízením - mj. dekrety arcibiskupa Colloredo-Waldsee a moravsko-slezského zemského soudu v Brně (1783);1783karton208
3055Sperr. I/6Separace lenního a alodního majetku na lenním statku Biskupice v souvislosti s úmrtím Františka Pillera z Pillesdorfu († 24.3.1767) - mj. žádost Pillera k lennímu hofrychtéři o poskytnutí 800 zl. jím stržených za prodej pálenice k volnému využití (1796), oznámení Pillerova úmrtí (1797), závěra majetku a separační řízení obsahující : separační protokol, účetní úzavěru, popis budov a soupis hopodářského inventáře, soupis prodaných realit, přehled letního a zimního osetí, soupis platů a deputátů osob zaměstných na statku, nedatovaná taxace výnosů ze statku z doby biskupa Karla z Lichtenštejna-Kastelkornu (1797-1798);1796 - 1798karton197