Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2912Q-I-d-15/4Mocný list arcibiskupa Rudolfa Jana vystavený dvornímu radovi Františku Xaveru ml. Pillerovi z Pillersdorfu, který je současně poručníkem nezletilých bratrů Pillerů Aloise, Antonína a Leopolda, jeho strýců, kterým biskup Pillerům potvrzuje investituru na lenní statek Biskupice - mj. popis léna;1820karton188