Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2930Lehver. I/2Udělení lenních statků Biskupice a Újezd Matyáši z Wertema - mj. spor mezi lenním hofrychtéřem Michalem Bohuslavem Zniovským z Korkyně a Matyášem ohledně lenního pořádku;1638 - 1680karton189
3064Misc. I/8Žádost Matyáše z Wertemete u biskupa Leopolda Viléma o potvrzení privilegia z roku 1587, vydaného biskupen Stanislavem Pavlovským pro Stanislava Rogojského z Rohozníka, kterým biskup povoluje Rogojskému postavit přes řeku Rokytnou most a vybírat na něm mýto - mj. opis privilegia (1659), relace biskupského administrátora Eliáše Františka Castelleho o neutěšeném stavu biskupských písemností, které u sebe drží konzistorní notář Matouš Tengelott z Veltlína, se žádostí, abyTengelott uvedl spisy do pořádku, odevzdal je a Castellemu předal klíče od archivu (1659);1658 - 1659karton198
3066Misc. I/10Stanovení renty vdově Anně Magdaleně z pozůstalosti po jejím manželovi Matyáši z Wertema ve výši jedné třetiny majetku - mj. intervence císaře Leopolda I. ve prospěch vdovy (1650, 1659), relace císaři o pozůstalostním řízení (1659), korespondence Anny Magadaleny adresovaná biskupovi stran pozůstalosti (1665-1666);1650 - 1666karton198