Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2930Lehver. I/2Udělení lenních statků Biskupice a Újezd Matyáši z Wertema - mj. spor mezi lenním hofrychtéřem Michalem Bohuslavem Zniovským z Korkyně a Matyášem ohledně lenního pořádku;1638 - 1680karton189