Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2940Lehver. I/12Rozdělení lenních statků Biskupice a Újezd, uskutečněné v důsledku zadlužení Františka Antonína Salavy z Lípy na statku Újezd, a stanovení jejich hranic - mj. osobní dopis Zdeňka Bohuslava Dubského z Třebomyslic, adresovaný lennímu písaři Vilému Alexandrovi Halamovi z Jičína, ohledně na něj podaných půhonů (1682), jednání Kryštofa Ludvíka Dubského o oddělení statků (1700-1703), soupis knihovny a dobytka na statku Biskupice (1747), jednání bratrů Jana Karla a Maximiliána Dubských o stanovení hranice statků (1749-1750);1682 - 1750karton190