Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2954Hom I/6Ohlášení lenní přísahy a přijetí investitury (vasallagium) Kryštofem Ludvíkem Antonínem Dubským z Třebomyslic na lenní statek Biskupice v zastoupení z důvodu nemoci - mj. ovědčení lékaře Jana Ferdinanda Stibora ze Znojma a faráře v Biskupicích Jana Leopolda Bartolottiho o onemocnění Dubského;1712karton191