Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2987Oner. I/2Pověření Karla Josefa Hodice z Hodic a Jiřího Mořice Kotulínského z Kotulína biskupskou kanceláří pro temporální záležitosti zaknihovat majetkové vyrovnání bratrů Dubských z Třebomyslic na lenním statku Biskupice, kterým Arnošt Ignác přenechává mladšímu Kryštofu Ludvíku Antonínovi svou polovinu majetku na léně za cenu 10 tisíc zl.;1701karton193