Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2949Hom. I/1Lenní přísaha a přijetí investitury (vasallagium) Matyáše z Wertema na lenní statky Biskupice a Újezd s doložkou, že v případě Matyášova úmrtí připadnou statky jeho příbuzným, strýci Janu Mariovi z Wertema a jeho synu Matyáši - mj. žádost Matyáše ke složení lenní přísahy v zastoupení z důvodu dlouhodobé nemoci, biskupský dekret;1644karton191
2954Hom I/6Ohlášení lenní přísahy a přijetí investitury (vasallagium) Kryštofem Ludvíkem Antonínem Dubským z Třebomyslic na lenní statek Biskupice v zastoupení z důvodu nemoci - mj. ovědčení lékaře Jana Ferdinanda Stibora ze Znojma a faráře v Biskupicích Jana Leopolda Bartolottiho o onemocnění Dubského;1712karton191
2963Hom. II/15Lenní přísaha a přijetí investitury (vasallagium) Františkem Xaverem st. Pillerem z Pillersdorfu na lenní statek Biskupice - mj. ohlášení složení lenní přísahy v zastoupení bratrem Josefem (1798), Pillerova omluva z důvodu nemoci a odročení vasallagia (1799), potvrzení držení statku Pillerovi od biskupa Colloredo-Waldsee (1773);1798 - 1800karton192
3186Misc. XI/129Žádost držitele lenního statku Biskupice Františka Pillera z Pillersdorfu o odklad povinnosti předložit doklady k vlastnictví a stavu lenního statku, plynoucí z nařízení arcibiskupa - mj. opis arcibiskupské kurendy ukládající leníkům předložit příslušné doklady o stavu lenního statku (1792), Pillersdorfova omluva odkladu uložené povinnosti z důvodu nemoci (1796);karton209