Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2958Hom. I/10Ohlášení lenní přísahy a přijetí investitury (vasallagium) Maxmiliánem Dubským z Třebomyslic na lenní statek Biskupice - mj. matriční výpis o narození Maxmiliána (* 26.6.1731) a jednání o vasallagiu (1755-1756), dopis bratrů Jana Karla a Maxmiliána Dubských lennímu porotci Josefu Schirmeißenovi ve věci prodeje lenního statku (1760);1755 - 1760karton191