Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2972Alien. I/3Prodej nemovitostí Františkem Pillerem z Pillersdorfu († 1797) a jeho synem Františkem Xaverem st. na lenním statku Biskupice - mj. žádost Jana Holbovského o potvrzení kupní smlouvy na hostinec (1797), intervence kováře Ondřeje Maatze z Vevčic na panství Jevišovice ve věci koupě kovárny od Jana Wurgla (1797), finanční nesrovnalosti zjištěné po smrti Františka Pillera (1798), žádost Františka Xavera st. o povolení k prodeji dominikálních chalupnických usedlostí (1800);1797 - 1800karton192
2973Alien. I/4Prodej nezakoupených vrchnostenských domkařských usedlostí a stavebních parcel za účelem získání pracovních sil na lenním statku Biskupice - mj. žádost Františka Xavera st. Pillera z Pillersdorfu o povolení prodeje, připomínky a námitky lenní správy k prodeji;1800karton192
2974Alien. I/5Žádost Františka Xavera st. Pillera z Pillersdorfu o potvrzení kupních smluv k prodeji dvou vrchnostenských domkařských usedlostí v Biskupicích - mj. návrhy kupních smluv k prodeji domků Františku Foukalovi a tesaři Vavřinci Puchskandlovi (1800), dobrozdání arcibiskupa Colloredo-Waldsee (1801); 1800 - 1801karton192
2979Alien. I/10Prodej osmi domkařských usedlostí v Biskupicích - mj. žádost Františka z Daunu o dodatečné schválení dosud neuzavřeného prodeje, podaného již jeho předchůdcem Antonínem Pillerem z Pillersdorfu (1832), Pillersdorfův výklad k původnímu prodeji, uskutečněnému v souvislosti s požárem pivovaru v roce 1822 (1832), protokol z prvního prodeje domků s opisy zákupních listů (1823), licitační protokol a uzavření prodeje (1833);1823 - 1833karton193