Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2986Oner. I/1Osamostatnění lenních statků Biskupice a Újezd na žádost Krištofa Luvíka Antonína Dubského z Třebomyslic - mj. zpráva hejtmana Jana Vojkovského z Myslibořic a purkrabího Františka Ferdinanda Källnera z Dalešic o přívalovém dešti na lenních statcích (1698), požadavek Františka Antonína Salavy z Lipé na přidělení financí za účelem renovace statku Újezd postiženého živelnou pohromou a požárem (1699), žádost Dubského na oddělení obou statků z důvodu finančních nesnází při správě léna (1700);1698 - 1700karton193