Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2998Oner. I/13Žádost Františka Xevera st. Pillera z Pillersdorfu, zastoupujícího rovněž bratry, o prodloužení doby splatnosti hypotéky ve výši 10 000 zl., poskytnuté již dříve jeho zemřelému otci na lenním stataku Biskupice, o dalších 20 let a požadavek na schválení prodeje vrchnostenských realit : dvou hostinců, pekárny a kovárny;1797 -1798karton194