Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
3011Oner. II/26Intabulace pohledávky ve výši 300 zl. na lenním statku Biskupice, určené pro mešní nadaci kostela v Dolních Věstonicích, kterou učinila Terezie Götzlová, provd. Kreutzová, ze svého dřívějšího vkladu na léně na žádost Josefa Miesse, komorního respicienta v Brně a poručníka nevlastní Anny Wertichové, takto dcery Alžběty Miessové, roz. z Flammu, univerzální dědičky po Josefu Pillerovi z Pillersdorfu;1820karton194
3191Misc. XII/134Žádost komorního revizora Josefa Miesse z Brna o poskytnutí výtahu z lenního kvaternu ke statku Biskupice v souvislosti s projednáním odkazu Jana Antonína Grubenthala ve výši 500 zl. na mešní nadaci pro zemřelou Terezii Götzelovou;1819karton209