Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2847Q-I-d-2/3Popis lenních statků Biskupice a Újezd se všemi k nim příslušejícími poddanými a právy, jak předepisuje knížecí patent, sepsaný 1. dubna roku 1639. Designation der beiden Bischöflichen Ollmüzischen Lehengütter Pischowiz und Oeyest sambt aller der zugehörigen Underthanen, Recht und Gerechtigkeiten, wie dieselbe vermüg der Hochfürstl. ergangenen Patent, beschrieben sein worden den 1. April dieses 1639 Jahres;1639karton187