Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
3071Misc. II/15Správa lenních statků Biskupice a Újezd v době kaducity - mj. jednání moravského zemského purkrabího Františka Karla de Castro o koupi, resp. pronájmu statku (1668), relace správce statku Karla Františka Zlny (1668), nabídka statku Norbertovi, opatu kláštera sv. Hypolita ve Znojmě a jeho odpověď (1668), soupis platů a deputátu odváděných čeládce na statku (1668), vyšetřování správce Zlny a jeho odstoupení (1668), instrukce pro Zlnova nástupce (1668), jednání Jan Karla Staindla z Plessenödtu o koupi statku (1668), inventář statků (1668), relace správce Daniela Zalšíka k situaci na statku (1668), reverz, kterým obec Biskupice přiznává spolek některých sousedů se správcem Zlnou (1668), Staindlova dohoda s biskupem na prodej statků (1668), intervence opata Norberta ve prospěch Staindla (1668), prohlášení Staidla o složení tax za intabulaci léna (1668), protokol o předání statků Biskupice a Újezd Staindlovi (1668), jednání o exekuci u Staindla za nezaplacení léna (1671), relace o výnosech na statcích Vranov a Nový Hrádek ve Znojemském kraji v období let 1668 až 1671 (1671), zpráva z Brna od Gebharda Fibuse z Fibussternu o záměru Tullia Miglia z Prumbergu koupit lenní statky (1671), relace lenního hofrychtéře Jiřího Valeriána Podstatského z Prusinovic o exekuci Staindlova majetku v Biskupicích ve výši 9 000 zl. (1674);1668 - 1674karton198