Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
3078Misc. III/22Záležitosti lenního statku Biskupice za Dubských z Třebomyslic - mj. stížnost Zdeňka Bohuslav Dubského z Třebomyslic na poddané ze vsi Slatina na panství pánů Jankovských z Vlašimě pro krádež 50 sáhů dřeva (1679), projednání žádosti bratrů Dubských Arnošta Ignáce a Kryštofa Ludvíka o povolení společného držení Biskupic a Újezda na podkladě mezi nimi uzavřené smlouvy (1694-1695);1679 - 1695karton199