Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
3135Misc.VI/78Žaloba Marie Josefy, vdovy po správci Josefu Jindřichu Kibelsbekhovi z Bílé Lhoty na panství Jana Maxmiliána Žišky z Trocnova, rozené Schmidtové z Prostějova, zastupované advokáty Josefem Schirmeissenem, Janem Ranglem a Františkem Langerem, podaná na Jana Karla Dubského z Třebomyslic o dluh 400 zl. - mj. svatební smlouva Kibelsbekha s Marií Josefou (1748), dlužní úpis (1749), zplnomocnění vdovy pro advokáta (1761), žaloba (1761), rozhodnutí (1762-1763), další vymáhání dluhu vdovou (1769);1748 - 1769karton204