Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
3160Misc.VIII/103Žaloba pekaře Jana Jiřího Brandta ze Znojma, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 256 zl. - mj. smlouva Dubských s Brandtem o dodávce obilí (1758), dlužní úpis (1761), žaloba (1763);karton206
3165Misc.VIII/108Žaloba pekaře Jana Olivy ze Znojma, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na Jana Karla Dubského o dluh 122 zl. - mj. dlužní úpis Dubského (1760), žaloba (1763);1760 -1763karton206