Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
3218Misc. XII/161Zmocnění vrchního úředníka Františka Kopala k jednání o vyvázání obecních pastvin v Biskupicích ze závislosti na lenním statku;1857 - 1858karton210