Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
3220Misc. XII/163Ohledání lesních porostů na lenním statku Biskupice - mj. zpráva o užívání lesa biskupickým farářem Antonínem Svěrákem (1862), zpráva o stavu lesů od nadlesního Františka Leischitze (1862-1863), přehled o stáří lesních porostů (Vermessungs-Tabelle, 1863);1862 - 1863karton210