Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2869Q-I-d-6/5Smlouva z roku 1718 uzavřená Kryštofem Ludvíkem Dubským z Třebomyslic s Václavem Pospíšilem na postavení hostince při silnici v Biskupicích;1728karton187
2894Q-I-d-12/1Kupní smlouva uzavřená mezi Františkem Pillerem z Pillersdorfu a Janem Holbovským na prodej vrchnostenského hostince v Biskupicích;1785karton188
2972Alien. I/3Prodej nemovitostí Františkem Pillerem z Pillersdorfu († 1797) a jeho synem Františkem Xaverem st. na lenním statku Biskupice - mj. žádost Jana Holbovského o potvrzení kupní smlouvy na hostinec (1797), intervence kováře Ondřeje Maatze z Vevčic na panství Jevišovice ve věci koupě kovárny od Jana Wurgla (1797), finanční nesrovnalosti zjištěné po smrti Františka Pillera (1798), žádost Františka Xavera st. o povolení k prodeji dominikálních chalupnických usedlostí (1800);1797 - 1800karton192
2998Oner. I/13Žádost Františka Xevera st. Pillera z Pillersdorfu, zastoupujícího rovněž bratry, o prodloužení doby splatnosti hypotéky ve výši 10 000 zl., poskytnuté již dříve jeho zemřelému otci na lenním stataku Biskupice, o dalších 20 let a požadavek na schválení prodeje vrchnostenských realit : dvou hostinců, pekárny a kovárny;1797 -1798karton194
3125Misc. VI/68Žaloba hostinského Jana Kodely (alias Koudely) v Biskupicích na hospodě zvané Závist při cestě do Čech, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Ranglem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 3 132 zl. - mj. dlužní úpis (1759), plná moc Kodely pro advokáta (1761), žaloba (1761), rozhodnutí (1763);1759 - 1763karton203
3141Misc.VIII/84Žaloba Ferdinanda Scheibnera, hostinského u Černého orla ve Znojmě, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 1 016 zl. - mj. dlužní úpis, žaloba, rozhodnutí;1761 - 1762karton205