Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2874Q-I-d-7/5Prozatímní kalkulace (Interimal-Calculation) z roku 1755 na propočet nákladů lenního statku Biskupice;1780karton187