Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2877Q-I-d-8/3Hraniční protokol vymezující panství Myslibořice v katastru obce Radkovice a panství Nové Syrovice, obě v držení bratrů Františka Kašpara a Filipa Jakuba Ostašovských z Ostašova, vůči lennímu statku Biskupice bratrů Jana Karla a Maximiliána Dubských z Třebomyslic;[ 1760 ]karton188
2878Q-I-d-8/4Hraniční protokol z roku 1760 vymezující panství Hrotovice v katastru obcí Krhov a Litovany v držení Františka Josefa Rodena z Hirzenau vůči lennímu statku Biskupice bratrů Jana Karla a Maximiliána Dubských z Třebomyslic;[ 1782 ]karton188
2879Q-I-d-8/5Hraniční protokol vymezující katastr lenního statku Újezd v držení Františka Josefa Bartonidese z Tiranu vůči lennímu statku Biskupice bratrů Jana Karla a Maximiliána Dubských z Třebomyslic;[ 1760 ]karton188
2880Q-I-d-9/1Hraniční protokol vymezující panství Hostim v katastru obce Boskovštejn v držení Konstantina Josefa z Gatterburka vůči lennímu statku Biskupice bratrů Jana Karla a Maximiliána Dubských z Třebomyslic;[ 1760 ]karton188
2881Q-I-d-9/2Hraniční protokol vymezující panství Jemnice, Bítov a statky Slatina, Skalice, vše v držení Maxmiliána z Daunu, vůči lennímu statku Biskupice bratrů Jana Karla a Maximiliána Dubských z Třebomyslic;[ 1760 ]karton188
2940Lehver. I/12Rozdělení lenních statků Biskupice a Újezd, uskutečněné v důsledku zadlužení Františka Antonína Salavy z Lípy na statku Újezd, a stanovení jejich hranic - mj. osobní dopis Zdeňka Bohuslava Dubského z Třebomyslic, adresovaný lennímu písaři Vilému Alexandrovi Halamovi z Jičína, ohledně na něj podaných půhonů (1682), jednání Kryštofa Ludvíka Dubského o oddělení statků (1700-1703), soupis knihovny a dobytka na statku Biskupice (1747), jednání bratrů Jana Karla a Maximiliána Dubských o stanovení hranice statků (1749-1750);1682 - 1750karton190
3189Misc. XII/132Žádost Františka Pillera z Pillersdorfu o vystavení hraničního instrumentu, vymezujícího hranici jím drženého lenního statku Biskupice vůči sousedícímu statku Hrotovice majitele Františka Josefa Rodena z Hirzenau;1805karton209