Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2877Q-I-d-8/3Hraniční protokol vymezující panství Myslibořice v katastru obce Radkovice a panství Nové Syrovice, obě v držení bratrů Františka Kašpara a Filipa Jakuba Ostašovských z Ostašova, vůči lennímu statku Biskupice bratrů Jana Karla a Maximiliána Dubských z Třebomyslic;[ 1760 ]karton188