Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2881Q-I-d-9/2Hraniční protokol vymezující panství Jemnice, Bítov a statky Slatina, Skalice, vše v držení Maxmiliána z Daunu, vůči lennímu statku Biskupice bratrů Jana Karla a Maximiliána Dubských z Třebomyslic;[ 1760 ]karton188