Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2897Q-I-d-12/4Kupní smlouva uzavřená v roce 1794 mezi Františkem Pillerem z Pillersdorfu a Izraelem Ruberlem, židem ze Slavkova (u Brna), na prodej vrchnostenské palírny, masného krámu a potašárny v Biskupicích;1794karton188
2971Alien. I/2Prodej palírny na lenním statku Biskupice - mj. žádost žida Izraela Ruberla ze Slavkova (u Brna) o potvrzení kupní smlouvy uzavřené s Františkem Pillerem z Pillersdorfu (1794), zamítavé stanovisko lenního práva (1795), souhlas olomoucké kapituly s prodejem a s výtkou na nesprávnosti ve smlouvě (1796), obnovení smlouvy (1796), opis kupní smlouvy na lenní statek Biskupice (1771) s popisem lenního statku Biskupice (1769), Pillerův právní zástupce JUDr. František Schindler poukazuje 100 zl. lennímu depozitnímu úřadu (1798);karton192
3055Sperr. I/6Separace lenního a alodního majetku na lenním statku Biskupice v souvislosti s úmrtím Františka Pillera z Pillesdorfu († 24.3.1767) - mj. žádost Pillera k lennímu hofrychtéři o poskytnutí 800 zl. jím stržených za prodej pálenice k volnému využití (1796), oznámení Pillerova úmrtí (1797), závěra majetku a separační řízení obsahující : separační protokol, účetní úzavěru, popis budov a soupis hopodářského inventáře, soupis prodaných realit, přehled letního a zimního osetí, soupis platů a deputátů osob zaměstných na statku, nedatovaná taxace výnosů ze statku z doby biskupa Karla z Lichtenštejna-Kastelkornu (1797-1798);1796 - 1798karton197
3227- - -Zlomky registratury z období působení Pillerů z Pillersdorfu na lenním statku Biskupice - mj. prodej vrchnostenské palírny, masného krámu a potašárny židovi ze Slavkova (u Brna) Izraeli Ruberlovi za 800 zl. (1796), vklad 100 zl. za prodej palírny v Biskupicích do lenní depozitní pokladny (1798), vklad 21 zl. z dluhu Dubských do depozitní pokladny (1803), stanovení ročního odstupného ze statku Biskupice Antonínem Pillerem jeho synovci Františku Xaverovi ml. ve výši 965 zl. (1824), depozitní záležitosti (1831);1796 - 1831karton210