Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Všeobecný rejstřík | Rejstřík časů | Rejstřík jmen | Rejtřík míst | Rejstřík věcných předmětů
... | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Pečeti církevní - Norbert, opat kláštera sv. Hypolita ve Znojmě
Pečeti další - Zalšík Daniel, správce na lenním statku Biskupice u Znojma
Pečeti další - Pestaluzzi Ondřej
Pečeti další - Sartorius Tomáš, biskupský pokladník
Pečeti další - Selbek Gabriel J., svědek
Pečeti šlechty - z Unkrechtsbergu Virgilius
Pečeti další - Mimmer Jiří Norbert, kancelista
Pečeti další - Lontano Jan Křtitel Adam, lenní protokolista
Pečeti šlechty - z Tulešic Zablatský
Pečeti další - Hofer Jan Řehoř, dveřník české dvorské kanceláře
Pečeti další - Rechenberger Jan Arnošt, mýtný v Biskupicích
Pečeti úřadů - biskupská dvorská kancelář
Pečeti úřadů - císařská dvorská kancelář
Pečeti další - Fischer Jiří Ferdinand, expeditor zemské kanceláře ve Vídni
Pečeti církevní - konvent minoritů u sv. Františka v Brně
Pečeti církevní - kolej piaristů v Kroměříži
Pečeti církevní - konvent františkánů ve Znojmě
Pečeti další - Klug Jan Antonín, registrátor moravského tribunálu v Brně
Pečeti další - Nehrus Jan Jakub, veřejný notář a dvorský sekretář ve Vídni
Pečeti šlechty - z Widmeru
Pečeti církevní - Leopold Vilém, biskup olomoucký
Pečeti další - z Veithaus Jan Adolf, palatin ve Vídni
Pečeti další - Butsch Jan Křtitel, veřejný notář ve Vídni
Pečeti šlechty - ze Zástřizl
Pečeti šlechty - z Dobrčic Řikovský
Pečeti další - Stienecker Jan Jiří, dvorský registrátor ve Vídni
Pečeti šlechty - z Hornberka Reitter
Pečeti šlechty - z Plessenödtu Staindl
Pečeti církevní - z Lichtenštejna-Kastelkornu - Karel, biskup olomoucký
Pečeti šlechty - z Prunbergu Miglio
Pečeti šlechty - z Třebomyslic Dubský
Pečeti církevní - z Laziska Orlík Karel Julius, biskupský administrátor
Pečeti šlechty - z Lípy Salava
Pečeti církevní - konvent u sv. Maří Magdaleny v Brně
Pečeti církevní - z Lichtenštejna-Kastelkornu - Jakub Arnošt, biskup olomoucký
Pečeti šlechty - z Pillersdorfu Piller
Pečeti církevní - Egckh Leopold Bedřich, biskup olomoucký
Pečeti další - Slovák Jan Václav, nájemcem lenního statku Biskupice u Znojma
Pečeti šlechty - z Eisenberka Kaltschmidt
Pečeti šlechty - z Tiranu Bartonides
Pečeti další - Perti Josef Placidus, lenní sekretář
Pečeti další - Noha František Karel, viceregistrátor a expeditor biskupské kanceláře
Pečeti panovníků - Marie Terezie
Pečeti šlechty - z Berchtoldu
Pečeti církevní - Hamilton Maxmilián, biskup olomoucký
Pečeti církevní - Colloredo-Waldsee Antonín Theodor, arcibiskup olomoucký
Pečeti další - Holbovský Jan, kupec vrchnostenského hostince v Biskupicích
Pečeti další - Wieser Jan Adam, lenní viceregistrátor
Pečeti další - Noha František Karel, registrátor a expeditor biskupské kanceláře
Pečeti šlechty - z Lilienburgu Weiss
Pečeti další - Heinrich Tobiáš, magistrátní rada
Pečeti další - Merkl Josef František, komisař
Pečeti šlechty - z Lilienburgu Weiss
Pečeti další - Schubert František Maxmilián, arcibiskupský sekretář
Pečeti další - Eminger Karel, magistrátní rada ve Znojmě
Pečeti úřadů - správa lenního statku v Biskupicích
Pečeti úřadů - správa statku v Myslibořicích
Pečeti šlechty - ze Stommu
Pečeti šlechty - Forgáč
Pečeti šlechty - z Gutschdorfu Hentschel
Pečeti církevní - Rudolf Jan, arcibiskup olomoucký
Pečeti úřadů - moravsko-slezský zemský soud v Brně
Pečeti úřadů - zemský soud ve Vídni
Pečeti úřadů - lenní soud v Kroměříži
Pečeti šlechty - z Daunu
Pečeti další - osoby neznámé
Pečeti další - Han Bedřich, registrátor tajné dvorské kanceláře ve Vídni
Pečeti církevní - Castelle Eliáš František, probošt olomoucké kapituly
Pečeti šlechty - z Wertema
Pečeti šlechty - z Lindenspuru Jiří Ludvík
Pečeti šlechty - z Moravan Pešat
Pečeti šlechty - z Prusinovic Podstatský
Pečeti další - Stienecker Jan Jiří, registrátor tajné dvorské kanceláře ve Vídni
Pečeti církevní - ze Santhilier Grauer Roderich, administrátor olomouckého biskupství
Pečeti šlechty - z Choltic Sedlnický
Pečeti šlechty - z Němčího Ullersdorfer
Pečeti církevní - Metropolitní dómská kapitula v Olomouci
Pečeti šlechty - z Ledské Chorynský
Pečeti další - z Jičína Halama Vilém Alexandr, lenní písař
Pečeti další - Schierl Jiří Bedřich, královský prokurátor
Pečeti další - z Tulešic Matouš Izidor Záblatský, zemský advokát
Pečeti úřadů - Krajský úřad ve Znojmě
Pečeti církevní - ze Schröffenheimu Schröffel Ferdinand, biskupský administrátor
Razítko - hospodářský úřad v Moravských Budějovicích
Pečeti církevní- arciknížecí arcibiskupská agencie ve Vídni
Pečeti šlechty - z Engelshausenu Kominek
Pečeti další - Stibor Jan Ferdinand, lékař ve Znojmě
Pečeti církevní - Barthalotti Jan Leopold, farář v Biskupicích
Pečeti obcí - město Znojmo
Pečeti další - Kopal František, úředník na léně Biskupice u Znojma
Pečeti úřadů - depozitní úřad při arcibiskupském lenním soudu
Pečeti další - Ruberl Izrael, žid ve Slavkově u Brna
Pečeti úřadů - správa panství Skalice
Pečeti další - Vojkovský Jan, hejtman v Myslibořicích
Pečeti další - Källner František Ferdinand, purkrabí v Dalešicích
Pečeti církevní - Karel vévoda Lotrinský, biskup olomoucký
Pečeti úřadů - moravský královský tribunál v Brně
Pečeti šlechty - z Lamberga
Pečeti další - Ott František, JUDr., lenní mandatář
Pečeti úřadů - taxovní úřad města Brna
Další