Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Všeobecný rejstřík | Rejstřík časů | Rejstřík jmen | Rejtřík míst | Rejstřík věcných předmětů
... | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
B i s k u p i c e (něm. Biskupitz), okr. Třebíč
Olomouc, olomoucký (něm. Olmütz), metropole na Moravě
Rokytná, řeka na Znojemsku
Morava, moravský - země
Ú j e z d (něm. Aujezd), okr. Znojmo
Brno (něm. Brünn), metropole na Moravě
Myslibořice (něm. Myslibořitz), okr. Třebíč - panství
Radkovice u Hrotovic (něm. Radkowitz), okr. Třebíč
Nové Syrovice (něm. Neu Serowitz), okr. Třebíč
Hrotovice (něm. Hrottowitz), okr. Třebíč
Krhov (něm. Kirhau), okr. Třebíč
Litovany (něm. Littowan), okr. Třebíč
Hostim (něm. Hösting), okr. Třebíč
Boskovštejn (něm. Boskowstein), okr. Třebíč
Jemnice (něm. Jamnitz), město, okr. Třebíč
Bítov (něm. Vöttau), městys, okr. Znojmo
Slatina (něm. Latein), okr. Znojmo
Skalice (něm. Skalitz), okr. Znojmo
Slavkov u Brna (něm. Austerlitz), okr. Brno-venkov
Wald, statek Františka Xavera ml. Pillera z Pillersdorfu v Dolním Rakousku
Dolní Rakousko, historické území
Wien (čes. Vídeň), metropole v Rakousku
Kroměříž (něm. Kremsier), metropole na Moravě
Wien Vídeň, metropole v Rakousku
Vevčice (něm. Wewtschitz), okr. Znojmo
Zámeček, název domkařské usedlosti v Biskupicích (okt. Třebíč)
Křižanov (něm. Kržizianau), okr. Žďár n. Sázavou
Jaroměřička, potok zvaný též Rokytka, přítok řeky Rokytné na Znojemsku
Myslibořice (něm. Misliborzitz), okr. Třebíč
Dalešice (něm. Dalleschitz), okr. Třebíč
Znojmo (něm. Znaim), metropole na Moravě
Ořechovičky (něm. Klein Urhau), okr. Brno-venkov
Dolní Věstonice (něm. Unter Wisternitz), okr. Břeclav
Hranice (něm. Weisskirchen), okr. Přerov
Lesonice (něm. Lessonitz), okr. Třebíč
Nový Hrádek (něm. --), hrad u Lukova, okr. Znojmo
Vyškov (něm. Wischau), metropole na Moravě
Moravské Budějovice (něm. Mährisch Budwitz), okr. Třebíč
Třebíč (něm. Trebitsch), metropole na Moravě
Police (něm. Pullitz), okr Třebíč
Kralice (něm. Kralitz), okr. Třebíč
Rouchovany (něm. Rauchowan), okr. Třebíč
Lukov (něm. Lukau), okr. Třebíč
Vítonice (něm. Wainitz), okr. Znojmo
Vranovská Ves (něm. Frainersdorf), okr. Znojmo
B i s k u p i c e - hostinec Závist
Čechy země
Bystřice nad Pernštejnem (něm. Bystřitz ob Pernstein), okr. Ždár n. Sázavou
Prostějov (něm. Prosnitz), metropole na Moravě
Bílá Lhota (něm. Weissölhütten), okr. Olomouc
S l a v i č í n (něm. Slawitschin), okr. Zlín
H o r n í M o š t ě n i c e (něm. Ober Moschtienitz), okr. Přerov
Louka (něm. Klosterbruck), m.č. Znojma, okr. tamtéž
Hluboký, hospodářský dvůr na lenním statku Slavičín, okr. Zlín
Rosice (něm. Rossitz), okr. Brno-venkov
Moravský Krumlov (něm. Mährisch Kromau), okr. Znojmo
Šumice (něm. Schömitz), okr. Znojmo
Znojmo - hostinec U černého orla
Znojmo - lékárna U bílého anděla
Znojmo - obchod U zlaté koule
Sankt Pölten (čes. Svatý Hypolit), metropole v Dolním Rakousku
Lažínky (něm. Laschinka), m.č. obce Vesce, okr. Třebíč
Hustopeče (něm. Auspitz), okr. Břecla
B i s k u p i c e - les Volešek
B i s k u p i c e - objekt Prachovna
B i s k u p i c e - objekt Zámeček
V a l a š s k é M e z i ř í č í (Wallachisch Meseritsch), okr. Vsetín