Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Velkostatek Svitavy
I. Úřední knihy
I.1. Dominikální agenda

1Popis hranic mezi panstvím Svitavy a panstvím Litomyšl (Granitzbeschreibung zwischen der ... Herrschaft Zwittau ... und Herrschaft Leithomischl) Něm., 23x35x0,5 cm, pap.1755úřední kniha
2Protokol došlých nařízení knížecí ústřední správy (administrace) a knížecí účtárny (Protocollum deren hochfürstlichen sowohl als auch der hohen Administration und der hochfürstlichen Buchhalterei ergangenen Verordnungen) Něm., 24,5x36x4 cm, lepenk.1789-1801úřední kniha
3Kniha vrchnostenských cirkulářů (-) Něm., 24,5x39x1 cm, polokož.1802-1813úřední kniha
4Kniha vrchnostenských cirkulářů (-) Něm., 24x30x1 cm, polokož.1813-1820úřední kniha
5Kniha vrchnostenských cirkulářů (Dominical-Circularien) Něm., 24x38,5x2 cm, pap.1820-1826úřední kniha
6Kniha vrchnostenských cirkulářů (Dominical-Circularien) Něm., 25x40x3 cm, pap.1826-1829úřední kniha
7Kniha vrchnostenských cirkulářů (Dominical-Circularien) Něm., 25x40x3 cm, pap.1830-1838úřední kniha
8Protokol vrchnostenských cirkulářů (Protocoll der Dominical-Circularien) Něm., 25x40x0,5 cm, pap.1843úřední kniha
9Protokol vrchnostenských cirkulářů (Protocoll der Dominical-Circularien) Něm., 25x40x0,5 cm, pap.1844úřední kniha
10Kniha vrchnostenských cirkulářů (Dominicalcircularien) Něm., 25x40x0,5 cm, pap. 1845úřední kniha
11Kniha vrchnostenských cirkulářů (Dominical Circularien) Něm., 25,5x38,5x0,5 cm, pap.1846úřední kniha
12Kniha vrchnostenských cirkulářů (Dominical Circularien-Buch) Něm., 25x39,5x0,5 cm., pap.1847úřední kniha
13Kniha vrchnostenských cirkulářů (Dominical Circularien) Něm., 24,5x38,5x0.5, pap.1848úřední kniha
14Kniha vrchnostenských cirkulářů (Dominical-Circualien) Něm., 25x38x0,5 cm, pap.1849úřední kniha
15Sbírka vrchnostenských cirkulářů (Dominical-Circualien-Sammlung) Něm., 25x38,5x0,5 cm, pap.1849úřední kniha
16Kniha cirkulářů (Cirkularien Buch) Něm., 23x35x0,5 cm, lepenk.1856-1857úřední kniha
17Kniha normálií (Normalien-Buch) Něm., 30x40x1 cm, pap.1853-1855úřední kniha
18Inventář mobiliáře správy statku Čtyřicet Lánů (Mobilar-Inventarium, Gutswerwaltung 40huben) Něm., 24x38x0,5 cm, pap.1851úřední kniha
19Inventář mobiliáře statku Čtyřicet Lánů (Mobilar-Inventarium, Gut Vierzighuben) Něm., 24,38,5x0,5 cm, pap.1852úřední kniha
20Inventář mobiliáře, statek Čtyřicet Lánů (Mobiliar-Inventarium, Gut Vierzighuben) Něm., 24,5x38,0,5 cm, pap.1853úřední kniha
21Inventář mobiliáře, statek Svitavy (Mobilar-Inventarium, Gut Zwittau) Něm., 29x44,5x0,5 cm, pap.1855úřední kniha
22Inventář mobiliáře, statek Svitavy (Mobilar-Inventar, Gut Zwittau) Něm., 28,5x43,5x0,5 cm, pap. 1856úřední kniha
23Inventář mobiliáře, panství Svitavy (Mobilar-Inventarium, Herrschaft Zwittau) Něm., 29x43,5x0,5 cm, pap.1857úřední kniha
24Inventář mobiliáře (Mobilar-Inventarium) Něm., 28x43x0,5 cm, pap.1858úřední kniha
25Inventář mobiliáře, panství Svitavy - včetně předávky nově jmenovanému správci Eduardu Piczikowskému po zemřelém správci Ambrosu Schwanzerovi (Mobilar-Inventarium, Herrschaft Zwittau - anläßlich der Übergabe an der neu ernannten Herrn Verwalter Eduard Piczikowsky nach dem verstorbenen Herr Verwalter Ambros Schwanzer) Něm., 28x43x0,5 cm, pap.1859úřední kniha
26Inventář mobiliáře, panství Svitavy (Mobilar-Inventarium, Herrschaft Zwittau) Něm., 24x39x0,5 cm, pap.1860úřední kniha
27Inventář mobiliáře, panství Svitavy (Mobilar-Inventar, Herrschaft Zwittau) Něm., 24,5x39,0,5 cm, pap.1861úřední kniha
28Inventář mobiliáře, panství Svitavy (Mobilar-Inventar, Herrschaft Zwittau) Něm., 24x38,5x0,5 cm, pap.1862úřední kniha
29Inventář mobiliáře, panství Svitavy (Mobilar-Inventar) Něm., 24x39,0,5 cm, pap.1863úřední kniha
30Popis stavebního stavu všech stavebních objektů na panství Svitavy s údaji o změnách od poslední inventury v roce 1892 (Beschreibung des Baustandes sämtlichen Bauobjekte der Herrschaft Zwittau, samt Angabe der Veränderungen seit der letzten Inventur-Aufnahme von Jahre 1892) Něm., 21x33x0,5 cm, pap.1904úřední kniha
31Inventář budov na panství Svitavy Čes., 20x33x0,5 cm, pap.1920-1922úřední kniha
32Opisy smluv o abolicích robot na panství Svitavy z let 1786, 1787, 1794 a 1800 (Robothabolizionscontrakt der Herrschaft Zwittau) Něm., 24,5x38x0,5 cm, pap.1816úřední kniha