Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Velkostatek Svitavy
I. Úřední knihy
1.3. Lesní úřad

158Popis porostů Lesního úřadu Svitavy - revíry Javorník, Deštná a Sklené (Forstculturs-Lagerbuch) Něm., 27x42x1 cm, polokož.1899-1908úřední kniha
159Hospodářský plán pro revír Javorník (Wirtschaftsplan) Něm., 26x42x0,5 cm, pap.1899-1908úřední kniha
160Hospodářský plán pro revír Deštná (Wirtschaftsplan) Něm., 26x42x0,5 cm, polokož.1899-1908úřední kniha
161Hospodářský plán pro revír Sklené (Wirtschaftsplan) Něm., 26x42x0,5 cm, polokož.1899-1908úřední kniha
162Popis porostů Lesního úřadu Svitavy - revíry Javorník, Sklené a Deštná (Forstkulturs-Lagerbuch) Něm., 26x42x1 cm, polokož.1909-1918úřední kniha
163Základní kniha dřeva pro Lesní úřad Svitavy (Holzungs-Lagerbuch) Něm., 26x42x1 cm., polokož.1909-1918úřední kniha
164Hospodářský plán pro Lesní úřad Svitavy - revíry Javorník, Sklené a Deštná (Wirtschaftsplan) Něm., 26x42x1,5 cm, polokož. 1909-1918úřední kniha
165Hospodářský plán Lesního úřadu Svitavy - revíry Javorník, Deštná a Sklené (-) Něm., 26x42x0,5 cm, neúplnýs.d.úřední kniha
166Hospodářský plán pro tzv. Manský les (torzo) Čes., 26x42x0,5 cm[1939]úřední kniha