Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Velkostatek Svitavy
I. Úřední knihy

I.1. Dominikální agenda
I.2. Agenda přenesená
1.3. Lesní úřad