Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Velkostatek Svitavy
II. Spisy
II.2. Registratura
II.2.1. Panství/velkostatek
II.2.1.1. Správa

175Předávka správy svitavského panství včetně lesního úřadu správcem Ondřejem Schwanzerem Eduardu Jiříkovskému1859Karton1
176Předávka správy svitavského panství včetně lesního úřadu správcem Eduardem Jiříkovským Josefu Kleiberovi1867Karton 1
177Předávka správy svitavského panství a lesního úřadu správcem Josefem Kleiberem Josefu Lechnerovi1880Karton1
178Předávka správy svitavského panství a lesního úřadu správcem Josefem Lechnerem Františku Kopalovi1881Karton1
179Předávka správy svitavského panství a lesního úřadu správcem Františkem Kopalem Karlu Grabnerovi1897Karton1
180Platy a naturální požitky úředníků a služebnictva1829Karton1