Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Velkostatek Svitavy
II. Spisy
II.2. Registratura
II.2.1. Panství/velkostatek
II.2.1.2. Majetek

181Spor o lesní hranice1773-1775Karton1
182Popis hranic panství, jeho revize a změny1811-1837Karton1
183Popisy hranic obcí Ostrý Kámen, Javorník, Vendolí a Moravská Chrastová1836Karton1
184Popis hranic vrchnostenských lesůs.d.Karton1
185Rozdělování vrchnostenských pozemků1791-1832Karton1
186Záležitosti dědičných rychet1666-1849Karton 1
187Mlýny v Březové, Svitavách, Hradci nad Svitavou a Čtyřiceti Lánech1765-1885Karton2
188Rybník v Moravském Lačnově1794-1849Karton 2
189Zájezdní hostinec s vinným šenkem a kovárnou Václava a Karla Maštalířových ve Čtyřiceti Lánech1830-1842Karton2
190Zřizování šenků, povinnosti šenkýřů1811-1856Karton2