Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Velkostatek Svitavy
II. Spisy
II.2. Registratura
II.2.1. Panství/velkostatek
II.2.1.3. Práva, oprávnění
II.2.1.3.1. Patronát

191Výkazy platů a naturálních dávek, odváděných svitavskému děkanovi a farářům ze vsí Moravský Lačnov, Hradec nad Svitavou, Kamenná Horka, Horní Hynčina, Ostrý Kámen, Vendolí, Moravská Chrastová, Lhota, Dolní Rudná, Chlum, Bezděčí, Kochov, Novičí, Svárov a Sklené1796Karton2
192Farní kostel Svitavy - pozemky, kostelní služebnictvo1787-1792Karton2
193Jednotlivá akta, týkající se záležitostí far v Březové, Kamenné Horce a Hradci nad Svitavou1788-1879Karton2
194Nová lokálie v Deštné1790Karton2
195Záležitosti škol obecně1789-1790Karton2
196Výkazy platů a naturálních dávek odváděných učitelům ze vsí Sklené, Hradec nad Svitavou, Kamenná Horka, Javorník, Moravský Lačnov, Horní Hynčina, Ostrý Kámen, Vendolí, Moravská Chrastová, Lhota, Dolní Rudná, Chlum, Smržov, Deštná, Rumberk, Svárov a Bezděčí1796Karton2
197Jednotlivá akta týkající se záležitostí škol ve Svitavách, Javorníku, Horní Hynčině a Moravském Lačnově, mj. fase z let 1789 a 1828 pro Lačnov, stavba školy v Javorníku v roce 1793 a seznam platů a naturálních dávek učitele v Javorníku z roku 18411787-1853Karton2