Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Velkostatek Svitavy
II. Spisy
II.2. Registratura
II.2.1. Panství/velkostatek
II.2.1.4. Urbarialia

198Narovnání mezi městečkem Březová a vesnicemi Muzlov a Louka týkající se privilegií, roboty, platů a kontribuce1725-1735Karton2
199Spor vesnic Hradec nad Svitavou, Vendolí, Kamenná Horka, Sklené, Moravský Lačnov, Horní Hynčina, Ostrý Kámen a Javorník o robotu1767Karton2
200Rozvržení kontribuce1775Karton2
201Abolice robot na svitavském panství1784-1788Karton2
202Reluice robot a naturálních dávek na svitavském panství1796Karton 3
203Seznamy dominikalistů a jejich povinnosti1818-1821Karton3
204Seznam nádeníků na svitavském panství a převedení jejich robotních povinností na peněžní plat1829Karton3
205Vyvazování pozemků1851-1857Karton3