Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Velkostatek Svitavy
II. Spisy
II.2. Registratura
II.2.1. Panství/velkostatek
II.2.1.5. Lesní úřad

II.2.1.5.1.Období okupace
206Předávka lesního úřadu polesným Františkem Kopalem polesnému Aloisu von Ottovi1860Karton 3
207Předávka lesního úřadu a revírů Javorník a Deštná polesným Františkem Kopalem polesnému Karlu Grabnerovi a lesním Aloisem Stoličkou lesnímu adjunktovi Klementu Gelovi; připojeny dva situační plány depuátních pozemků1894Karton3
208Předávka lesního úřadu polesným Karlem Grabnerem polesnému Floriánovi Mrkvovi1901Karton3
209Předávka lesního úřadu polesným Floriánem Mrkvou polesnému Viktoru Benovi1905Karton3
210Předávka lesního úřadu polesným Viktorem Benou nadlesnímu Viktoru Riedlovi1918Karton3
211Předávky revíru Deštná: lesním Františkem Schubertem lesnímu Hugovi von Ottovi v roce 1880, adjunktem Klementem Gelou adjunktovi Karlu Procházkovi v roce 1894, adjunktem Karlem Procházkou adjunktovi Eduardu Böhmovi v roce 1897 a adjunktem Eduardem Böhmem adjunktovi Aloisu Stoličkovi v roce 19001880-1900Karton3
212Administrační zprávy Arcibiskupského lesního úřadu Svitavy1929Karton 3
213Rozvrhy zalesňovacích prací Polesenského úřadu Svitavy z let 1910-1912, 1914, 1930 a 1932-19341910-1934Karton3
214Výkazy zalesňovacích prací Polesenského úřadu Svitavy z let 1909-1916, 1928-1934 a 19371909-1937Karton4
215Těžební rozvrhy Lesního úřadu Svitavy z let 1868-1903, 1911-1912, 1928-1931, 1933 a 19371868-1937Karton 4
216Výkazy těžby dřeva z let 1813, 1830, 1831 a 18361813-1836Karton4
217Těžební výkazy Arcibiskupského polesenského úřadu Svitavy z let 1927-1931, 1933-1937, 1937 a 19411927-1941Karton4
218Přehled plošných výměr hospodářského celku Manský les1939Karton4
219Popis porostů podle jednotlivých revírů1938Karton4
220Pronájem honitby, pronájmy a koupě pozemků v obcích Hradec nad Svitavou, Vendolí, Sklené, Moravský Lačnov a Čtyřicet Lánů1929-1938Karton 4
221Platy, požitky a deputáty úředníků a zaměstnanců lesního úřadu, obsazování uvolněných míst1858-1866Karton4
222Služné a penze lesního personálu1921Karton4