Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Velkostatek Svitavy
II. Spisy
II.2. Registratura
II.2.1. Panství/velkostatek

II.2.1.1. Správa
II.2.1.2. Majetek
II.2.1.3. Práva, oprávnění
II.2.1.4. Urbarialia
II.2.1.5. Lesní úřad