Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Velkostatek Svitavy
II. Spisy
II.2. Registratura
II.2.2. Agenda přenesená

236Seznamy vojenských invalidů na svitavském panství1793-1796Karton7
237Zeměbrana na svitavském panství1808-1809Karton7
238Dolování minerálů na katastru obce Bezděčí, dolování uhlí v tzv. Manském lese v revíru Deštná, mj. udělování povolení k těžbě, hlášení o těžbě a vrtech, seznamy štol, korespondence s horní substitucí v Olomouci1831-1850Karton7
239Udělení povolení k dolování v okresech Moravská Třebová a Boskovice majitelům továrny z Brněnce Aronovi a Jacobovi Löwovým 1890-1891Karton7